La primera etapa de l’educació infantil és l’única que no té un programa formal. Hem notat aquesta mancança en els sistemes educatius de tot el món. Aquesta realitat es contradiu amb els estudis que mostren que es creen moltes més connexions neuronals en els primers anys de la vida d’una persona que en les etapes posteriors. Pensem que els governs i la societat en general haurien de donar més importància a l’Educació Infantil Primerenca i ens esforcem per explicar les raons.

Participem anualment en congressos internacionals de neurociències i acumulem l’experiència de les nostres pròpies investigacions. El nostre equip ha assessorat els responsables dels sistemes educatius de diversos països, però encara ens queda molt per fer. Neuronita és el primer producte de la seva classe que ofereix a les escoles i a l’ensenyament a la llar un sistema integral d’activitats que fins al moment només es podia implementar mitjançant consultories. Vol dir que ara podem arribar a moltes més escoles i famílies i confiem que tindrà un impacte positiu notable en l’educació infantil.

El nostre equip a Espanya està dirigit pel Franklin Martínez Mendoza, doctor en ciències psicològiques i investigador en neurociències per l’Institut d’Investigacions Científiques de l’Acadèmia de Ciències Pedagògiques de Rússia. Compta amb més de 40 anys d’experiència docent a Espanya, Alemanya, Portugal, Estats Units, Mèxic, Brasil, Cuba, Equador, El Salvador, Rússia i República Txeca, entre d’altres. Ha participat com a ponent en més de 100 esdeveniments científics, dirigit més de 40 investigacions en psicologia i educació primerenca, publicat més de 180 articles tècnics i científics i és autor de més de 15 llibres.

Als Estats Units comptem amb la col·laboració de l’equip dirigit pel Florencio Bueno, màster en educació. És el director executiu de T4T Educational Services. Té més de 30 anys d’experiència com a educador i coordinador. Ha treballat en organitzacions sense ànim de lucre (ONG) com a director i supervisor de projectes educatius i de desenvolupament comunitari. Ha participat en esdeveniments internacionals com a ponent sobre educació, família, tecnologia i comunitat. I l’equip dirigit pel Reinaldo Portal Domingo, doctor en tecnologia de l’educació. Té experiència en les àrees d’educació a distància, mitjans d’ensenyament-aprenentatge i ús de tecnologia i informàtica educativa.

Actualment sumem al voltant de vint col·laboradors altament qualificats, dels quals vuit són doctors i alguns d’ells són màster en alguna àrea relacionada amb l’educació infantil, més l’ajuda dels enginyers informàtics que s’ocupen de la pàgina web i l’app per a tablets.