Realitzem una nova substitució dels objectes. En aquest cas, els objectes apareixen representats a la pantalla de la tablet.

Aquest és l’entorn que resulta més complex per als nens, però té l’avantatge que ens permet presentar-li moltíssimes variacions en la forma dels objectes, i suposa el seu primer contacte amb les noves tecnologies amb caràcter educatiu en lloc de lúdic. L’app està actualment en fase de proves i esperem posar-la a disposició de tots molt aviat.

L’ús de tablets en edats primerenques és un tema controvertit i actualment una àrea d’investigació. Tenim el compromís de demostrar des del punt de vista científic, com sempre fem, que els avantatges superen amb escreix als desavantatges; així com orientar el bon ús per evitar o reduir al mínim els inconvenients.